Thursday, 21 February 2013

Objektif Penubuhan Maktabah Al-Ihya'


Objektif Penubuhan Maktabah Al-Ihya'

Antara tujuan penubuhan Pusat Sumber dan Penyelidikan Al-Ihya’ (Maktabah al-Ihya') adalah:

1)     Menjadi pusat sumber rujukan dalam bidang ilmu-ilmu agama dan ketamadunan terutamanya yang sukar didapati di pusat-pusat sumber awam dan universiti dalam pelbagai bahasa terutamanya bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

2)     Menjadi pusat kajian dan penyelidikan dalam mempertahankan ajaran agama Islam dan kefahamannya yang muktabar berdasarkan pegangan ahli sunnah wal jamaah.

3)     Menyediakan khidmat bimbingan dan latihan dalam melakukan penyelidikan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya dalam menjawab isu-isu semasa.

4)     Menyediakan pengajian asas fardhu 'ain dan penerangan tentang isu-isu mengenai ilmu pengetahuan berdasarkan pandang alam Islam (Islamic Worldview). Antara penerangan-penerangan tersebut adalah:

4.1:           Penerangan tentang tradisi dan falsafah Ilmu menurut Islam

4.2:           Penerangan tentang perkembangan bidang-bidang ilmu agama dalam tradisi keilmuan Islam.

4.3:           Penerangan dan perbincangan tentang aliran pemikiran semasa dalam konteks ilmu pengetahuan.

4.4:           Penerangan tentang tradisi perwarisan ilmu-ilmu agama berdasarkan amalan para ulama’ yang muktabar.

5)     Menyediakan kemudahan pinjaman sumber rujukan dan jualan buku-buku rujukan dan khidmat penyalinan sumber rujukan untuk kemudahan para pengkaji.

6)     Menyediakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah samada secara individu mahupun berkumpulan.No comments:

Post a Comment