Thursday, 21 February 2013

Konsep Asas di Sebalik Maktabah al-Ihya'


  

Konsep Asas


Zaman terus beredar sehingga membawa kepada perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan ledakan maklumat yang sangat dahsyat. Budaya ilmu ditekankan di segenap pelusuk dunia sehingga mencetuskan persaingan demi membangunkan tamadun-tamadun kemanusiaan yang sempurna. Budaya ilmu yang berkembang pada masa kini mencetuskan pembaharuan dalam sistem pembelajaran sehingga wujudnya institusi-institusi pengajian tinggi moden seperti universiti-universiti dan sebagainya.

Budaya ilmu turut mempengaruhi aspirasi peringkat keluarga lagi kerana penguasaan ilmu sering dikaitkan dengan masa depan yang cerah terutamanya dalam sektor pekerjaan. Penghargaan terhadap bidang pengetahuan wujud dalam pelbagai bentuk dan tujuan, dalam kalangan mereka yang memang mencintai ilmu pengetahuan mahupun di sisi mereka yang mengejar keuntungan material.

Mungkin tidak ramai mahasiswa yang melanjutkan pelajaran mereka ke IPT atas semangat cinta keilmuan berbanding mereka yang memasuki menara gading dengan tujuan untuk mendapatkan sijil yang baik sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

Bahkan, universiti-universiti yang wujud juga turut mempunyai masalah yang tersendiri terutamanya dari sudut meletakkan susunan sesuatu ilmu itu sendiri yang tidak mengikut Maratib al-Ilm (peringkat-peringkat ilmu) acuan Islam. Di samping pencemaran ideologi-ideologi yang songsang dalam pelbagai bidang ilmu samada ilmu-ilmu sains tabi’e mahupun sains sosial, lalu mempengaruhi para penuntut ilmu yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut.

Dalam masa yang sama, kita dapati juga, kekurangan sumber-sumber rujukan yang muktabar dalam bidang ilmu-ilmu agama terutamanya melibatkan ilmu-ilmu yang sering menjadi sasaran salah faham para ilmuwan seperti ilmu tasawwuf, ilmu aqidah dan falsafah dan sebagainya. Begitu juga, kurangnya rujukan-rujukan dalam bidang ilmu-ilmu agama yang masih tidak popular dalam masyarakat intelektual di Malaysia seperti ilmu berkaitan sanad-sanad, kitab-kitab thabat dan sebagainya.

Dalam memerhatikan himpunan kepincangan dan kekurangan ini, cadangan untuk menubuhkan sebuah Pusat Sumber dan Penyelidikan yang diberi nama Maktabah al-Ihya’ (IRRC). Maktabah al-Ihya’ dicadangkan penubuhannya untuk menyediakan khidmat bantuan dalam penyelidikan ilmiah terutamanya dalam bidang-bidang agama, khidmat penerangan dalam falsafah ilmu berteraskan acuan Islam, pusat sumber yang menyediakan rujukan-rujukan yang sukar didapati dalam perpustakaan-perpustakaan umum terutamanya dalam bidang ilmu-ilmu agama yang tidak popular.

Maktabah al-Ihya’ ditubuhkan sebagai sebuah pusat sumber dan penyelidikan ilmu-ilmu agama dan ketamadunan yang mana, secara asasnya merujuk kepada konsep Bait al-Hikmah atau Dar al-Hikmah yang pernah diwujudkan dalam merancakkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam tamadun Islam pada zaman kegemilangan umat Islam suatu ketika dahulu. Kaum muslimin mendapat kesan yang positif ketika ilmu pengetahuan berkembang dalam tamadun Islam melalui kemunculan pusat-pusat keilmuan seperti Bait al-Hikmah.

Penubuhan Bait al-Hikmah bukan sekadar berbentuk perpustakaan yang mengumpul bahan-bahan bacaan semata-mata, tetapi juga merupakan sebuah makmal penyelidikan ilmiah yang menyediakan ruang bagi para ilmuwan untuk melakukan pelbagai usaha perkembangan ilmu pengetahuan. Penubuhan Bait al-Hikmah dan seumpamanya bukan sekadar diusahakan oleh para khalifah dan pemimpin Islam, tetapi turut diusahakan oleh individu-individu tertentu secara persendirian atas semangat cinta kepada ilmu pengetahuan.

Antaranya adalah anak-anak Musa bin Syakir iaitu, Muhammad, Ahmad dan al-Hasan. Mereka telah membelanjakan sejumlah wang yang besar dalam mengembangkan dan memelihara ilmu-ilmu seperti  Matematik, ilmu Sains dan ilmu Falak yang pada ketika itu dianggap sebagai ilmu yang asing dalam dunia Islam. Mereka pernah mengupah Ishaq bin Hunain (seorang penterjemah ilmu asing yang terkemuka pada ketika itu) sebanyak 500 dinar sebulan untuk melakukan aktiviti penterjemahan buku-buku. Muhammad bin Musa bin Syakir sendiri secara peribadi telah membelanjakan lebih kurang 400 ribu dinar untuk aktiviti penterjemahan itu.

Begitu juga seorang tokoh yang lain iaitu Muhammad bin Abd al-Malik al-Zayyat yang membelanjakan sekurang-kurangnya 2000 dinar setiap bulan untuk aktiviti penterjemahan ini. Abu al-Qashim Ja’far bin Muhammad bin Hamdan juga adalah seorang hartawan yang sangat meminati bidang ilmu pengetahuan sehingga membuka Dar al-Ilm di Mushal, yang berperanan seperti sebuah perpustakaan persendirian yang menyimpan buku-buku ilmu mantik, ilmu falak dan ilmu falsafah.

IRRC atau Maktabah al-Ihya’ ditubuhkan dalam rangka untuk meneruskan usaha dan semangat keilmuan yang pernah tersemat dalam penubuhan Bait al-Hikmah tersebut. Pada zaman ini, justeru umat Islam sewajarnya lebih berupaya untuk meningkatkan kualiti dalam bidang ilmu, samada samada dari sudut pemeliharaan sumber ilmu mahupun dari sudut perkembangannya.

Untuk meningkatkan lagi perkhidmatan yang sedia ada dan menambahkan lagi rujukan-rujukan yang ada pada pusat sumber Maktabah al-Ihya’, selain daripada bergantung kepada bantuan pihak-pihak yang terlibat, Maktabah al-Ihya’ juga melakukan beberapa aktiviti-aktiviti perniagaan dan kegiatan ekonomi secara sampingan. Ini kerana, Maktabah al-Ihya’ akan melibatkan tenaga kerja, fasiliti dan kemudahan-kemudahan lain memerlukan kepada perbelanjaan untuk kelangsungannya.

Semoga cadangan penubuhan Maktabah al-Ihya’ atau IRRC ini dapat mengisi kekosongan dan kekurangan dalam perkembangan budaya ilmu (khususnya ilmu-ilmu agama) di Malaysia, terutamanya dalam masyarakat ilmuwan dan para penuntut ilmu.

No comments:

Post a Comment